Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tiếng Phạn

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tiếng Phạn là gì? Lăn chuột và cũng chúng tôi tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây!

1. Nam Mô A Di Đà Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

1.1 Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tiếng Phạn

Tiếng Phạn là loại tiếng cổ của ngôn ngữ Ấn Độ, được sử dụng trong các cuộc tế lễ của các tôn giáo như Jaina giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo... Tại Ấn Độ, tiếng Phạn giữ vai trò rất quan trọng và được sử dụng làm ngôn ngữ thứ hai. Các sách Phật giáo bằng tiếng Phạn được xem là bản chính gốc giúp người đọc sách Phật bằng những ngôn ngữ khác không hiểu có thể xem bằng tiếng Phạn để hiểu được chúng một cách vẹn toàn nhất.

Tiếng Phạn là loại tiếng cổ của ngôn ngữ Ấn Độ

Chiếu theo tinh thần của Phật Giáo, người nước nào thì nên học Phật pháp và nghe giảng pháp về kinh phật bằng ngôn ngữ của chính quốc gia đó. Câu niệm “Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật” trong tiếng Phạn được dịch sang tiếng Việt giúp người Việt dễ lí giải về ý nghĩa của câu.

1.2 Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tiếng Anh

Trong tiếng Anh, câu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được dịch là The Sakyamuni Buddha. Đức Phật là một nhà thuyết giáo, tu hành tại Ấn Độ và là người sáng lập ra Phật giáo. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật để mong rằng Đức Phật sẽ phát đại chú đại bi, cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh.

1.3 Ý nghĩa Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tiếng Phạn

Câu niệm “Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật” có nghĩa là bậc thầy của tất cả chúng sinh, trong đó, “bổn” có nghĩa là gốc, “sư” có nghĩa là thầy, và cả cụm từ “bổn sư” có nghĩa là bậc thầy gốc. Cụm “Thích Ca Mâu Ni” là tên của Ngài, được dịch sang tiếng Trung Quốc có nghĩa là năng nhân và tịch mặc.

Câu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được dịch là The Sakyamuni Buddha

Năng nhân ở đây có nghĩa là sức mạnh của sự nhân đức, lòng từ bi. Đức Phật từ bi cứu khổ chúng sinh bằng năng lực vô cùng to lớn của sức mạnh, Đức Phật luôn luôn dang tay cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh một cách vô ngã. Ngài luôn trao tình thương cho chúng sinh một cách bình đẳng và tình thương đó như trở thành nguồn sức mạnh lớn để có thể chuyển hóa mọi đau đớn cho nhân gian, giúp chúng sanh có được giác ngộ.

Tịch mặc có nghĩa là trí tuệ. Đức Phật không bao giờ bị dao động trước những thành bại, vinh nhục, suy thịnh của cuộc sống.

2. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 108

Niệm chú tâm, trì niệm với tất cả lòng thành kính 108 lần Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ giúp bạn gạch hái được nhiều điều tốt lành, giúp cho tâm hồn được thanh tịnh, quên đi hết tất cả mọi lo âu, phiền não của cuộc sống trần thế.

3. Bài hát Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật mp3 – Thẩm Oánh

Lắng nghe Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật mp3 của Thẩm Oánh với câu từ nhẹ nhàng, lời văn đẹp đẽ giúp cho bạn nghe cảm thư thái, tịnh tâm.

Niệm chú giúp bạn gạch hái được nhiều điều tốt lành, giúp cho tâm hồn được thanh tịnh

Dưới đây là lời bài hát:

“Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Người thương cứu trần gian đầy trầm luân kiếp

....

Người vớt tâm hồn đầy buồn thương
Ban ngàn phước cho trần gian.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
A Di Đà Phật....”

Trên đây là toàn bộ những thông tin về câu niệm Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy liên hệ cho chúng tôi nếu bạn có câu hỏi bất kỳ nào nhé!

Danh mục sản phẩm ấn tượng của Trinh Chính Stone:

100+ mẫu tượng phật thích ca bằng đá

100+ dự án cúng dường phật bằng đá cho Chùa

4500 dự án điêu khắc đá mỹ nghệ