Bộ 4 tượng cô gái bằng đá - 001

Bộ 4 tượng cô gái bằng đá - 001

Liên hệ

Trinh Chính Stone sẽ báo giá cho bạn sớm nhất có thể (trước 24h).

Mô tả

Tượng cô gái bằng đá.

Chất đá trắng, hoặc tuỳ chon tuỳ theo khách hàng.

Kích thước; Tuỳ chỉnh tỉ lệ phù hợp theo vị trí lắp đặt.