Thanh Toán

Khách hàng sẽ thanh toán qua các tài khoản dưới đây

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Huỳnh Ngân

Số tài khoản: 0041000 167744

Mã Swift: BFTVVNVX

Ngân hàng Agribank chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Huỳnh Ngân

Số tài khoản: 20062060 29304

Mã Swift: VBAAVNVX

Ngân hàng Agribank chi nhánh Đà Nẵng

Tài khoản doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Trinh Chính

Số tài khoản: 20062010 03236

Mã Swift: VBAAVNVX

Mã số thuế: 0401430419

Thông tin đăng ký với chính phủ của công ty Trinh Chính Stone