Tượng công giáo bằng đá

Điêu khắc đá mỹ nghệ non nước tượng đá công giáo, tượng chúa giêsu, tượng đực mẹ maria, tượng đức mẹ sầu bi bồng chúa, tượng thiên thần, tượng thánh.