Tượng thú phong thuỷ bằng đá

Điêu khắc đá mỹ nghệ non nước tượng đá thú phong thủy dành cho nhà vườn, cổng chào công ty gồm: Tượng kỳ lân, tượng sư tử, tượng rồng, tượng hổ, tượng voi, tượng ngựa, tượng cá heo, tượng tỳ hưu.