Bộ tượng 14 đàng thánh giá bằng đá - Tượng 12 - 001

Bộ tượng 14 đàng thánh giá bằng đá - Tượng 12 - 001

Liên hệ

Trinh Chính Stone sẽ báo giá cho bạn sớm nhất có thể (trước 24h).

Mô tả

Bộ tượng 14 đàng thánh giá bằng đá.

Bằng đá trắng.

Kích thước: Tỷ lệ tuỳ chọn.

Sản phẩm khác