đá xanh ấn độ

đá xanh ấn độ

Liên hệ

Trinh Chính Stone sẽ báo giá cho bạn sớm nhất có thể (trước 24h).

Mô tả

Đá xanh ấn độ 
kích thước: Tỉ lệ theo lựa chọn của khách 
 

Sản phẩm khác