tượng phật di lặc bằng đá

tượng phật di lặc bằng đá

Liên hệ

Trinh Chính Stone sẽ báo giá cho bạn sớm nhất có thể (trước 24h).

Mô tả

tượng phật di lặc bằng đá
kích thước: tỉ lệ theo lựa chọn của khách