Tượng phật thích ca bằng đá 001

Tượng phật thích ca bằng đá 001

Liên hệ

Trinh Chính Stone sẽ báo giá cho bạn sớm nhất có thể (trước 24h).

Mô tả

Tượng phật thích ca bằng đá.

Màu đá đa dạng: Tuỳ theo lựa chọn.

Kích thước: Tuỳ vào địa điểm của quý khách.