Tượng thánh John bằng đá

Tượng thánh John bằng đá

Liên hệ

Trinh Chính Stone sẽ báo giá cho bạn sớm nhất có thể (trước 24h).

Mô tả

Tượng thánh John bằng đá.

1 trong 12 thánh tông đồ.

Kích thước: Tuỳ chọn theo vị trí lắp đặt.

Màu đá: Tuỳ chọn.

Sản phẩm khác