Tượng Phật bằng đá

Tất cả tượng phật bằng đá đẹp gồm phật thích ca, phật quan âm, phật di lặc, phật địa tạng, phật a di đà, phật quan âm tú tài, phật tam thế chí, phật văn thù phổ hiển được điêu khắc đá từ nghệ nhân Huỳnh Ngân đá mỹ nghệ non nước ngũ hành sơn đà nẵng.