Bàn lễ thánh công giáo bằng đá - 001

Bàn lễ thánh công giáo bằng đá - 001

Liên hệ

Trinh Chính Stone sẽ báo giá cho bạn sớm nhất có thể (trước 24h).

Mô tả

Bàn lễ thánh bằng đá - 001.

Màu đá: Trắng.

Kích thước: Tuỳ chọn theo tỉ lệ.