Bàn lễ thánh công giáo bằng đá đỏ - 003

Bàn lễ thánh công giáo bằng đá đỏ - 003

Liên hệ

Trinh Chính Stone sẽ báo giá cho bạn sớm nhất có thể (trước 24h).

Mô tả

Bàn lễ thánh bằng đá - 002.

Màu đá: Đỏ.

Kích thước: Tuỳ chọn theo tỉ lệ.