Bộ tượng 14 đàng thánh giá bằng đá - Tượng 4 - 002

Bộ tượng 14 đàng thánh giá bằng đá - Tượng 4 - 002

Liên hệ

Trinh Chính Stone sẽ báo giá cho bạn sớm nhất có thể (trước 24h).

Mô tả

Bộ tượng 14 đàng thánh giá bằng đá.

Bằng đá trắng.

Kích thước: Tỷ lệ tuỳ chọn.

Sản phẩm khác