12 lời nguyện của Đức Phật A di đà

12 lời nguyện của Đức Phật A di đà được nhiều phật tử cũng như những ai hướng về Phật đặc biệt quan tâm và còn là một trong số nhiều nội dung hay liên quan trong Phật giới. Hãy cùng theo dõi những thông tin trong bài viết dưới đây để hiểu thêm về 12 lời nguyện này cũng như ý nghĩa của chúng. 

1. Nguồn gốc 12 lời nguyện của Đức Phật A di đà 

Đức Phật A di đà – Giáo chủ ở cõi Tây Phương cực lạc và ở trong giới Đại Thừa Phật giáo Ngài nhận được sự tôn trọng nhiều nhất và Ngài chuyên cứu giúp, phổ độ cho chúng sinh muôn nơi. 

Với mong muốn cho chúng sinh thoát khỏi đi sự khổ hạnh, kiếp lầm than, cái khổ, bệnh tật, Đức Phật Thích Ca cũng đã chỉ ra rõ, chi tiết về nhân địa hạnh của Ngài - Phật A di đà đồng thời, còn khai thị ra pháp môn tịnh độ để tu hành được một cách dễ dàng. Và cũng từ đó 12 lời nguyện của Ngài ngày càng được lưu truyền rộng rãi trong mọi tầng lớp, ai cũng đều chuyên tu, ai cũng đều vãng sanh được. 

Hình ảnh của Đức Phật A di đà 

2. Nội dung chi tiết 12 lời nguyện của Đức Phật A di đà

2.1 12 lời nguyện của Đức Phật A di đà

Lời nguyện 1:

Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Hôm nay và mãi mãi.

Lời nguyện 2:

Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Cho trí sáng tâm khai.

Lời nguyện 3:

Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Sống an vui tự tại.

Lời nguyện 4: 

Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Không ác ý với ai.

Lời nguyện 5:

Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Luôn nói lời từ ái.

Công đức của Đức Phật là vô cùng rộng lớn

Lời nguyện 6:

Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Không gây khổ cho ai.

Lời nguyện 7: 

Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Hằng trì trai giữ giới.

Lời nguyện 8: 

Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Luôn nhẫn nại khoan dung.

Lời nguyện 9:

Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Sắc tài không đắm nhiễm.

Lời nguyện 10:

Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Trừ phiền não trái oan.

Ngài cũng có thể tăng phước huệ, tiêu nghiệp chướng, giúp đạt thành ý nguyện, giữ tâm định.

Lời nguyện 11:

Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Trải lòng thương muôn loại.

Lời nguyện 12:

Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Chí vãng sinh không phai.

2.2 Ý nghĩa 12 lời nguyện của Đức Phật A di đà

Công đức của Đức Phật là vô cùng rộng lớn, với tấm lòng đại bi đại nguyện bao la của Ngài, Ngài sẵn sàng từ bỏ đi mọi thứ, sự cao sang phú quý để tu hành tiếp độ, giúp đỡ cho chúng sinh.

12 lời nguyện của Đức Phật A di đà giúp cho tất cả mọi Phật tử, những ai hướng theo Phật có được định hướng đúng đắn trong quá trình tu tập cũng như chí nguyện về thế giới của Đức Phật. Chính vì vậy, ngày nay không ít phật tử, những ai hướng về Phật lựa chọn thỉnh, niệm Phật ngay tại gia thông qua những bức tượng bằng nhiều chất liệu như đá,...

Tấm lòng đại bi đại nguyện bao la của Ngài

3. Lợi ích của việc thường niệm 12 lời nguyện của Đức Phật A di đà

Khi chúng ta xưng niệm 12 lời nguyện của Đức Phật A di đà Ngài sẽ phù hộ cũng như chính những hào quang của Ngài sẽ bảo vệ che chở, trấn an những ai cảm thấy bất ổn, hoảng hốt dần yên tịnh trở lại, tâm an, khắp người ấm áp.

Hơn nữa, Ngài cũng có thể tăng phước huệ, tiêu nghiệp chướng, giúp đạt thành ý nguyện, giữ tâm định.

Đồng thời, những phật tử, ai niệm 12 lời nguyện của Đức Phật A di đà còn khiến cho tấm lòng thêm rộng mở. Hay những thời điểm khó khăn, gặp phiền phức chúng ta có thể nương vào Phật để có thể vượt qua khó khăn, khốn khó.

Có thể thấy, 12 lời nguyện của Đức Phật A di đà trong từng câu chữ thấm đẫm ý nghĩa cũng như giúp cho tinh thần, cuộc sống của chúng ta thêm phần bình an, tốt đẹp. Nếu hiện bạn đang có thắc mắc nào khác hay cần lựa chọn tượng Phật bằng đá thỉnh tại gia thì đừng quên liên lạc ngay với chúng tôi để cùng trao đổi và tư vấn chi tiết nhé!.