Thông tin về 48 lời nguyện của Đức Phật a di đà và nghi thức sám hối

Nếu muốn tu pháp môn niệm Phật cầu sanh về Tịnh độ thì trước hết các phật tử phải hiểu rõ về Đức Phật a di đà48 lời nguyện của Ngài. Vậy nếu Phật tử đang có nhu cầu tìm hiểu tường tận thông tin về 48 lời nguyện của Phật a di đà và nghi thức sám hối, hãy click chuột xuống dưới bài viết sau nhé!

1. Thông tin chi tiết về 48 lời nguyện của Đức Phật a di đà

a. Nguồn gốc

Đức Phật có phát 48 lời nguyện độ khắp cả mười phương chúng sanh với mong muốn giúp nhân gian vượt khỏi kiếp lầm than của những cái khổ, sanh, già, bệnh chết. Đây cũng được coi là nền tảng để các Phật tử có thêm niềm tin, nguyện được vãng sanh về cõi tây phương Cực Lạc.

Đức Phật có phát 48 lời nguyện độ khắp cả mười phương

b. Nội dung 48 lời nguyện Phật a di đà

Có 21 lời nguyện trong tổng số 48 lời nguyện của Đức Phật a di đà liên quan đến chúng sinh cõi Ta Bà. Còn lại 27 lời nguyện được coi là chưa cần thiết.

Điểm giống nhau trong 48 lời thề nguyện là đều nhắc lại câu: “Thề quyết không thủ ngôi Chính Giác”, thể hiện rõ tấm lòng cao thượng, từ bi bác ái của Đức Phật. Ngài luôn luôn suy nghĩ đến chúng sanh, không chịu làm Phật để thụ hưởng Thường (sự tồn tại vĩnh viễn) - Lạc (không có khổ, chỉ có yên vui) - Ngã (tự do tự tại) - Tịnh (không có phiền não) cho riêng mình.

Hiện nay có rất nhiều nguồn cung cấp nội dung về 48 lời nguyện của Đức Phật a di đà. Nếu quý Phật tử có nhu cầu tìm hiểu, hãy tham khảo đầy đủ nội dung 48 lời nguyện có chú giải hoặc tải bài hát 48 lời nguyện của Đức Phật của chúng tôi tại đây.

c. 3 lời nguyện quan trọng nhất của Phật a di đà

Trong 48 đại nguyện do Đức Phật a di đà đã phát khởi thể nguyện có 3 lời nguyện 18, 19, 20 là quan trọng nhất. Xin được dẫn trích cụ thể 3 lời nguyện này như sau:

Giúp nhân gian vượt khỏi kiếp lầm than của những cái khổ, sanh, già, bệnh chết.

Nguyện thứ 18: Chúng sinh trong mười phương chỉ tư pháp thập niệm cũng đủ được vãng sinh. Nguyện rằng: “Thề quyết không thủ ngôi Chính Giác, nếu khi tôi thành Phật, có chúng sinh trong mười phương một lòng tin tưởng tôi hằng ngày niệm được mười lần tên hiệu tôi để cầu vãng sanh Cực Lạc mà đến khi lâm chung chẳng đặng như nguyện”.

Nguyện thứ 19: Chúng sinh trong mười phương phát nguyện vãng sanh Cực Lạc đều được tiếp đón. Nguyện rằng: “Thề quyết không thủ ngôi Chính Giác, nếu khi tôi thành Phật, có chúng sinh trong mười phương phát tâm Bồ Đề, tu hành các món công đức, cầu được vãng sanh Cực Lạc mà đến khi họ lâm chung, tôi và đại chúng Bồ Tát không phóng quang hiển hiện ra trước mắt để tiếp dẫn họ về nước Cực Lạc”.

Nguyện thứ 20: Chúng sinh trong mười phương hồi hướng công đức đều được vãng sinh Tịnh Độ. Nguyện rằng: “Thề quyết không thủ ngôi Chính Giác, nếu khi tôi thành Phật, chúng sinh trong mười phương, nghe đến danh hiệu tôi, tưởng nghĩ đến quốc độ tôi, làm các việc công đức để hồi hướng nguyện vãng sinh về nước Cực Lạc mà không được như nguyện”.

2. Nghi thức sám hối 48 lời nguyện của Đức Phật a di đà

Thực hiện nghi thức sám hối 48 lời nguyện, quý Phật tử cần làm theo những bước sau đây:

“Thề quyết không thủ ngôi Chính Giác”, thể hiện rõ tấm lòng cao thượng, từ bi bác ái của Đức Phật

- Đọc: Án lam tá hoa (3 lần)

 Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

- Sau đó đến Nguyện Hương, Kỳ Nguyện, Tán Thán Phật, Quán Tưởng, Đảnh Lễ Tam Bảo, Tán Lư Hương, Chú Đại Bi, Kệ Khai Kinh (đọc 48 lời nguyện), Vãng Sinh Tịnh Độ Thần Chú, Hồi Hướng, Tam Tự Quy Y.

Nếu muốn biết tường tận chi tiết nghi thức sám hối, mời Phật từ click chuột vào đường link sau:

Với niềm tin vào Đức Phật a di đà có thể đem lại những điều tốt đẹp nhất, Phật tử chúng ta hãy kiên trì phát tâm niệm Phật, thấu hiểu và nghe theo 48 lời nguyện của Ngài. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của 48 lời nguyện, xin vui lòng inbox với chúng tôi theo địa chỉ để được giải đáp nhanh nhất!