Sách kinh A Di Đà - thêm hiểu hơn về phật

Sách kinh A Di Đà thiêng liêng với niềm tin trong tâm của mỗi người hành trì là cơ sở để dựng xây Kinh A Di Đà. Dẫn mọi người đến với một thế giới mới không tồn tại bất hạnh, khổ đau chỉ có niềm tin yêu vào cuộc sống - đó là ý nghĩa của sách kinh. Cùng tìm hiểu sâu xa về cuốn sách kinh A Di Đà trong bài viết dưới đây.

1. Giới thiệu một số cuốn sách kinh A Di Đà

Tham khảo một số cuốn sách kinh A Di Đà ý nghĩa, sâu sắc:

 • Sách kinh A Di Đà Nghĩa
 • Kinh A- Di- Đà Phật Thuyết A- Di- Đà Kinh
 • Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa
 • Nghi Thức Lễ Sám Tụng Kinh A Di Đà

Đây là một vài cuốn khá nổi bật, được nhiều Phật tử tụng theo, bên cạnh đó còn rất nhiều cuốn sách kinh A Di Đà khác mà bạn có thể tìm đọc.

Sách A Di Đà giúp con người có niềm tin yêu vào cuộc sống

2. Lược giải sách kinh A Di Đà

Tìm hiểu sơ lược về sách A Di Đà đã được lược giải với 5 ý nghĩa trọng điểm:

2.1. Thích danh

Từng bộ kinh luôn có tên chung và riêng. Tên riêng nghĩa là chỉ bộ kinh ấy có; tên chung hay chính là tên phổ thông nên các loại kinh đều có.

Được biết kinh Phật thường tụng vào thời gian chiều trong chùa, không nên có thái độ với các bộ kinh bởi kinh là của phật nói ra.

Nói rằng có 5 bậc người có thể nói kinh:

 • Phật
 • Đệ tử Phật
 • Chư Thiên
 • Tiên
 • Hóa Nhân

Sách kinh phật A Di Đà mang ý nghĩa sâu sắc và có giá trị quan trọng

2.2. Hiển thể

Nguyện được viết dưới 4 dòng ngắn gọn mà sâu sắc:

“ Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

     Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

         Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành”

Bốn câu thề nguyện được Bồ Tát, Chư Phật tĩnh tâm tu hành, đạt thành chánh quả.

2.3. Minh Tông

Bộ kinh lấy tín, nguyện, trì, danh làm tông. Trì danh cũng tức là trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà.

Tùy từng người có căn cơ tu cao, thấp khác nhau nên từ xa xưa đã lập thành 4 phương pháp:

 • Quán tượng niệm Phật
 • Thật tướng niệm Phật
 • Trì danh niệm Phật
 • Quán tưởng niệm Phật

2.4. Luận Dụng

Năng lực của bộ kinh được bàn luận đến là bất thối, 4 thứ bất thối bao gồm: vị bất thôi, hạnh bất thối, niệm bất thôi và cứu cánh bất thối.

Một khi sanh về thế giới Cực Lạc thì sẽ được bốn thứ bất thối, cho nên lớp huyền nghĩa thứ tư là lấy “Vãng sanh bất thối” làm luận dụng của kinh này.

2.5. Phán Giáo

Ý nghĩa thứ 5 là phán giáo, tức là bình luận, phê phán. Sau khi tìm hiểu về 5 ý nghĩa, 7 thứ Lập đề thì mỗi chúng ta sẽ có nhận thức rõ ràng về bộ kinh này.

Sách kinh phật A Di Đà mang ý nghĩa sâu sắc và có giá trị quan trọng. Rất nhiều người tin, tôn thờ đạo Phật, ngoài tìm đọc sách kinh, họ còn đặt làm các pho tượng đá để thờ, tôn kính đấng tối cao.

Đây là sách kinh phật ca ngợi công đức

3. Lưu ý khi tụng, tải kinh A Di Đà

Sách kinh A Di Đà được các Chư Phật hộ niệm, được biết đây là sách kinh phật ca ngợi công đức. Rất nhiều người hiểu lầm rằng niệm Phật là kêu tên Phật, nhưng thực chất là không giống nhau.

Khi đọc Nam mô A Di Đà , ngay tại thời điểm đó tâm ta thấy an nhiên chứ không chỉ như thế mà khiến tâm ta bất loạn.

Ngày nào chúng ta cũng tự đọc khấn Nam mô A Di Đà ý kêu tên Phật để vãng sanh thì như vậy không thể nào vãng sanh được.

Cần chú ý khi tụng kinh phải đọc từ từ chậm rãi, không được đọc quá nhanh, quá to hay quá nhỏ. Cứ bĩnh tĩnh khoan thai, an tĩnh.

Ngoài ra, khi tụng kinh niệm phật không được lơ đãng, ổn định, tâm an tịnh, không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài.

Trên đây chúng tôi đã gửi đến bạn lược giải về sách kinh A Di Đà cùng những hướng dẫn cách tụng, tải sách kinh A Di Đà. Nếu bạn là một tín đồ theo phật, tôn thờ kinh phật, tìm hiểu đặt làm những pho tượng phật đá thì hãy tham khảo tư vấn từ chúng mình nhé!